Jaarverslag 2018

Jaarverslag van de Stichting 55+ actief te Gramsbergen over het jaar 2018.

Alle bijeenkomsten werden gehouden in “De Binder” en alles was steeds keurig verzorgd. Onze hartelijke dank hier voor.

Onderstaand een korte samenvatting van het jaar 2018.

Bijeenkomsten.

26 januari:        Jaarvergadering-Bestuurswisseling- Nieuwjaarsvisite.

Ook nu werd er weer stilgestaan bij die leden die ons het afgelopen jaar zijn            ontvallen.

Kascontrolecommissie door Roelof Altena (bestuurslid) en Aaldert Aasman.

                           Aftredende bestuursleden: Jan Gerritsen en Jan Willem Timmer.

                           Nieuwe leden zijn Klaas Tromp en Wolter Huijgen.

                           Aanwezig: 56personen.

7 februari:       Contactmiddag.   Aantal aanwezige personen niet bekend.

23 februari:     Toneelvereniging ”Roke” uit Radewijk met “Geef me nog een              druppie”. Aanwezig 196 personen.

30 maart:     Het Museum Ommen met Dhr. Kramer: Een streektaalprogramma met

                    voordracht, dialectquiz en video.

                    Aantal bezoekers: 28 personen.

20 april:          Optreden “Sjompiesingers” Gramsbergen.

                       Aantal bezoekers: 101 personen.

29 mei:           Kleppertour: 2 volle bussen. Er zijn 58 personen mee geweest.

29 augustus:  Opening van het nieuwe seizoen 2018 /2019.

                         Het Cabaret duo “Jong Belegen” met sketches en zang.

                         Ondanks wijziging van datum en middag was het een volle zaal.

                         Aantal bezoekers: 210 personen.

28 september: Filmavond met Dhr. Jan Dijkman. Hij laat korte stukjes film zien van alle activiteiten die onder de noemer van Stichting 55+ actief Gramsbergen              vallen.              Aantal bezoekers:  79 personen.

26 oktober :     Voorlichting over reizen met het Openbaar Vervoer.

                        Aantal bezoekers: 29 personen.

30 november: Dhr. Jan Huttinga boswachter van de’’ Kroondomeinen van het Loo” in Apeldoorn.   Aantal bezoekers: 74 personen.

12 december: Kerstmiddag verzorgd door de plaatselijke kerken in m.f.c. ” De Binder”.

Overige activiteiten.

De ziekenbezoekers proberen elk jaar weer alle zieken een bezoekje te brengen.

Recepties en uitvaartdiensten werden indien mogelijk door een afgevaardigde van het bestuur bezocht.

Er zijn kaarten verstuurd i.v.m. jubilea en condoleance, naar zieken en naar 80 tot 90 jarigen.

Bij verjaardagen van 90 jaar en ouder gaat een bestuurslid op bezoek.

Er zijn in het afgelopen jaar veel wekelijkse activiteiten gehouden op verschillende locaties.

Sport, spel, muziek, dans, en toneel. De Jeu de boules groep heeft haar activiteiten bij de ijsbaan. En tijdens de winterstop wordt er elke maandagmiddag gewandeld.

Ook kwam de handwerkgroep regelmatig bij elkaar en is in het voor- en najaar aanwezig op de bijeenkomst om de gemaakte spulletjes te verkopen.

Van eind april t/m eind september werd er weer elke woensdagmiddag gefietst, onder leiding van Jan Henk Roelofs en Jan Gerritsen.

Alle leden van de stichting hebben weer een programmaboekje voor 2019 ontvangen.

Ook de nieuwsbrieven werden door de bezorgers weer keurig op tijd bezorgd.

De bijeenkomsten werden allemaal in de “De Binder” gehouden.

Met Pasen zijn de 80 jarigen en ouder en de langdurig zieken voorzien van een attentie.

Ook het afgelopen jaar heeft de Rabobank ons weer financieel ondersteund.

Hiervoor onze dank.

 

Terugblik 2018.

Als we terug kijken naar het jaar 2018 was het een goed jaar waarin veel werd vergaderd door het bestuur en veel mensen actief zijn geweest binnen de Stichting, teveel om allemaal op te noemen.

Voor velen was 2018 een goed jaar, waarin veel naar wens is gegaan, maar er zijn ook families waar verdriet, rouw en gemis is ontstaan en niet te vergeten de mensen die alleen zijn, wat ook heel zwaar is. We hopen dat 2019 een goed jaar mag worden en wensen alle zieken en eenzamen veel sterkte toe. Dat de bijeenkomsten van onze Stichting de mensen een gevoel van saamhorigheid mogen geven, waarbij veel plezier en ontspanning beleefd mag worden.

Het ledenaantal van onze Stichting.

Aantal leden op 1 januari           2018     617

Aantal leden opgezegd              2018      6

Aantal leden overleden              2018      34

Aantal nieuwe leden                  2018      47

Aantal leden op 31 december    2018     624.

 

Tot slot wenst het bestuur U allen een gezegend en een gezond 2019 toe.

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE