Jaarverslag 2019

Jaarverslag van de Stichting 55+ actief te Gramsbergen over het jaar 2019.

Alle bijeenkomsten werden gehouden in “De Binder” en alles was steeds keurig verzorgd. Onze hartelijke dank hier voor.

Onderstaand een korte samenvatting van het jaar 2019.

Bijeenkomsten.

25 januari:        Jaarvergadering-Bestuurswisseling- Nieuwjaarsvisite.

Ook nu werd er weer stilgestaan bij die leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Kascontrolecommissie door Roelof Altena (bestuurslid) en Jaap van Zuilen.

                           Aftredende bestuursleden: Joop Kelder en Roelof Bekman.

                           Nieuwe leden zijn Miny Ballast, Mans Veldsink en Jan Hamhuis.

                           Aanwezig: 60 personen.

6 februari:       Contactmiddag.         Aanwezig: 42 personen.

22 februari:     Toneelvereniging “Heisa Baalder” met “De jacht op de gebroeders Boerma”. Aanwezig 205 personen.

29 maart:        Mevrouw Elise Pietersen over Alzheimer.

                       Aantal bezoekers: 50 personen.

26 april:          Optreden van de heren Wanders en Willems met liedjes, sketches                           en grappen.  Aantal bezoekers: 105 personen.

4 juni:              Kleppertour: 2 volle bussen. Er zijn 114 personen mee geweest.

2 september: Opening van het nieuwe seizoen 2019 /2020.

           Optreden van de “Twentelandkapel” met egerländer muziek.                         

           Aantal bezoekers: 227 personen.

27 september: Johan Poffers met een presentatie over de natuur in het Vechtdal.                          Aantal bezoekers:  59 personen.

25 oktober :     Jan Reehorst vertelt over de problematiek en het leven in                                           “Veldzicht”. Aantal bezoekers: 44 personen.

29 november: Het “BrookDuo” met hun jaarlijkse Kerkentour.

                       Aantal bezoekers: 134 personen.

18 december: Kerstmiddag verzorgd door de plaatselijke kerken in m.f.c. ” De                                  Binder”. Aantal bezoekers: 120 personen.

Overige activiteiten.

De ziekenbezoekers proberen elk jaar weer alle zieken een bezoekje te brengen.

Recepties en uitvaartdiensten werden indien mogelijk door een afgevaardigde van het bestuur bezocht.

Er zijn kaarten verstuurd i.v.m. jubilea en condoleance, naar zieken en naar 80 tot 90 jarigen.

Bij verjaardagen van 90 jaar en ouder gaat een bestuurslid op bezoek.

Er zijn in het afgelopen jaar veel wekelijkse activiteiten gehouden op verschillende locaties.

Sport, spel, muziek en dans.

Ook kwam de handwerkgroep regelmatig bij elkaar  en is in het voor- en najaar aanwezig op de bijeenkomst om de gemaakte spulletjes te verkopen.

Van eind april t/m eind september werd er weer elke woensdagmiddag gefietst, onder leiding van Jan Henk Roelofs en Jan Gerritsen.

Alle leden van de stichting hebben weer een programmaboekje voor 2020 ontvangen

Ook de nieuwsbrieven werden door de bezorgers weer keurig op tijd bezorgd.

De bijeenkomsten werden allemaal in de “De Binder” gehouden.

Met Pasen zijn de 80 jarigen en ouder en de langdurig zieken voorzien van een attentie.

Ook het afgelopen jaar heeft de Rabobank ons weer financieel ondersteund.

Hiervoor onze dank.

Terugblik 2019.

Als we terug kijken naar het jaar 2019 was het een goed jaar waarin veel werd vergaderd door het bestuur en veel mensen actief zijn geweest binnen de Stichting, teveel om allemaal op te noemen.

Voor velen was 2019 een goed jaar, waarin veel naar wens is gegaan, maar er zijn ook families waar verdriet, rouw en gemis is ontstaan en niet te vergeten de mensen die alleen zijn, wat ook heel zwaar kan zijn. We hopen dat 2020 een goed jaar mag worden en wensen alle zieken en eenzamen veel sterkte toe. Dat de bijeenkomsten van onze Stichting de mensen een gevoel van saamhorigheid mogen geven, waarbij veel plezier en ontspanning beleefd mag worden.

Het ledenaantal van onze Stichting.

Aantal leden op 1 januari           2019     624

Aantal leden opgezegd               2019      10

Aantal leden overleden              2019      21

Aantal nieuwe leden                   2019      15

Aantal leden op 1 januari           2020     608.

Tot slot wenst het bestuur U allen een gezegend en een gezond 2020 toe.

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE