Nieuwsbrief

Gramsbergen, 14 maart 2019

Beste mensen

Uitnodiging:

Wij nodigen u van harte uit voor onze bijeenkomst op :

Vrijdag 29 maart 2019 om 14.00 uur MFC ”De Binder”

Deze middag komt Elise Pietersen naar ons toe om met ons en met elkaar te praten over mensen met Alzheimer.

Uit haar praktijk gaan we kijken wat dat betekent voor alle betrokkenen en o.a. met een film laat ze zien, wat je wel en/of niet moet doen/zeggen. Dit wordt vast een interessante en leerzame middag

Terugblik.

Op 6 februari zijn we bij elkaar geweest met de contactpersonen van de activiteiten, de mensen die de zieken bezoeken en zij die de nieuwsbrief rondbrengen naar de leden van de stichting 55+. Deze middag hebben we deze activiteiten geëvalueerd. We hebben kunnen vast stellen dat alles tot tevredenheid verloopt. Iedereen bedankt voor alle werk dat wordt gedaan. Het was een gezellige en geslaagde middag.

Heisa Baalder

Vrijdag 22 februari is de toneelvereniging ”Heisa Baalder” op bezoek geweest.

Zij speelden voor ons het toneelstuk: ”De jacht op de gebroeders Boerma”.

Er was veel belangstelling voor, ruim 200 mensen, een prachtig stuk , goed gespeeld en waar het dialect heel goed werd gesproken. We kunnen terug zien op een prachtige avond.

Contributie 2019

In de eerste week van april vindt de automatische incasso plaats van de contributie 2019 voor de stichting. Deze contributie wordt geïncasseerd van vrijwel alle leden die op 1 april staan ingeschreven bij de stichting. Incassering vindt plaats via onderstaande gegevens:

Banknummer Stichting 55+ Aktief Gramsbergen:           NL96RABO0147760852

De bank herkent ons als incassant-ID:                           NL42ZZZ410228120000

Contributie 2019 aan genoemde stichting:                                € 7,50 per persoon

Indien u na 1 april 2018 een overstap hebt gemaakt naar een andere bank en daardoor een nieuw rekeningnummer hebt gekregen, verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de penningmeester  (tel. 0524-561950).

Jeu de Boules

Onze buitenactiviteit Jeu de Boules wordt weer opgestart voor een nieuw seizoen op de Combibaan.

Het nieuwe seizoen begint op maandag 8 april a.s.. Er staan nu 33 leden ingeschreven als lid van de club. Wie alsnog interesse heeft om hier aan deel te nemen is van harte welkom of kom gewoon eens een kijkje nemen.

Er wordt gespeeld op maandagmiddag aanvang 13.30 uur en op vrijdagmorgen aanvang 9.30 uur.

Fietsclub

Op woensdag 3 april a.s. gaat het fietsen weer van start. Zonder vooraf aan te melden of lid te worden kan men zich elke woensdagmiddag om 14.00 uur melden bij het startpunt (parkeerplaats DE BINDER) van waaruit een toertocht gefietst wordt van ca. 30 km. Deelname is voor eigen risico.

De initiatiefnemers, Jan Henk Roelofs (561405) en Jan Gerritsen (562372), zorgen elke woensdagmiddag voor een uitgestippelde route.

Tot slot

Graag zien we u op 29 maart om 14.00 uur in “de Binder

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE