Nieuwsbrief

Gramsbergen, 3 juni 2020.

Beste leden van Stichting 55+ actief.

We hopen dat het goed gaat met u en de mensen om u heen. We gaan met elkaar door een heel moeilijke periode en hebben daar allemaal last van. En bovendien weten we niet hoe lang dit nog gaat duren. Als leden van Stichting 55+ hebben we elkaar sinds februari ook al niet meer gezien en dat is erg jammer,maar onvermijdelijk. Onze zieken bezoekers leggen geen bezoekjes meer af, de 90 jarigen krijgen geen bezoek van de bestuurs-leden en begrafenissen worden niet meer bezocht. We moeten het nu doen met een kaart, die aangeeft dat we wel aan u denken.

Als bestuur hebben we besloten om alle bijeenkomsten, die voor dit kalenderjaar nog op het programma staan, te schrappen. Dit om duidelijkheid te geven en om geen risico te lopen om Corona te verspreiden. We hopen dat we in het nieuwe jaar weer kunnen starten met een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst. Als we starten krijgt u uiteraard weer een uitnodiging van ons. Wel zullen er weer wat activiteiten starten. Zo gaat de Jeu de boules groep beginnen op maandag 15 juni. En ook een van de biljartgroepen is weer opgestart.

In overleg met de leden van de verschillende activiteiten groepen kan in goed overleg binnen de groep worden besloten om de groep weer op te starten, maar dat zal niet voor alle activiteiten gelden. En als die activiteiten in De Binder plaatsvinden, overleg dan ook even goed met Jan en Lambert.

We wensen iedereen die weer iets begint heel veel plezier!

Tot slot willen we iedereen, voor wie op welke manier dan ook het leven ineens heel anders is geworden, een hart onder de riem steken.

Pas goed op uzelf en blijf gezond!

En hopelijk kunnen we in het komende jaar weer met elkaar samenkomen.

Een hartelijke groet van het bestuur van Stichting 55+ actief Gramsbergen.  

 

Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE